Download Nepali Ukhan App from Play store.

खोलाको देशमा पानीको दुःख ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Khola ko desh ma pani ko dukha.

Literal English Translation


Scarcity of water in a country of rivers.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

आमाको माया आँखाको डिलमा ।

Ama ko maya ankha ko dil maa.

परिमार्जित मिति:

मौकामा कोढीको पनि पाउ मोल्नु पर्छ ।

Mauka ma kodhi ko pani pau molnu parchha.

परिमार्जित मिति:

राजाको घरमा नुन को दु:ख !

Raajaa ko ghar maa nun ko dukha !

परिमार्जित मिति:

बार्‍ह वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ ।

Barha barsa maa kholo pani farkanchha.

परिमार्जित मिति:

बाहुनको चित्त माखाको पित्त ।

Bahun ko chitta makha ko pitta.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: