Download Nepali Ukhan App from Play store.

खेताला लाए छैन काम, छोराछोरी पठाए आधा काम, आफू गए पुरै काम ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Khetala laaye chhaina kaam, chora chori pathaye adha kaam, aafu gaye purai kaam.

अर्थ


केहि काम राम्रो सँग गर्नु छ भने अरुको भर नपरी आफै गरेको राम्रो ।

Literal English Translation


If you employ others, no work will be done, if you employ your kids, half work will be done and if you do it yourself, whole work will be done.

English Meaning


If you want to get something done, do it yourself.

English Proverb


If you want something done well, do it yourself.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पढिलेखी छैन काम, चम्चागिरी गरी खायो माम ।

Padi lekhi chhaina kaam, chamchaa giri gari khaayo maam.

परिमार्जित मिति:

राजाको अँगाडि र घोडाको पछाडि नलाग्नु, लात खाइन्छ!

Raajaa ko agaadi ra ghodaa ko pachaadi nalaagnu, laat khaayinchha.

परिमार्जित मिति:

आमा बाबुलाई समस्या टार्न गार्हो, छोराछोरीलाई भने स्टाईल नै प्यारो ।

Aamaa baabu lai samasya taarna gahro, chhora chhori lai bhane style nai pyaaro.

परिमार्जित मिति:

दिनमा कमिनी कपाल कोर रातमा कमिनी घोचा चोर ।

Din maa kamini kapaal kor, raat maa kamini ghochaa chor.

परिमार्जित मिति:

वैद्यका गलगाँड जैसीका छोरी राँड !

Baidhya kaa galagaad, jaisi kaa chhori raad.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: