Download Nepali Ukhan App from Play store.

खसी जोख्‍नु सय चोटि, मान्छे जोख्‍नु एक चोटि ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Khasi jokhnu saya choti, maanchhe jokhnu ek choti.

अर्थ


मान्छेको मूल्याङ्कन सोचेर बुझेर एक चोटी मात्र गर्नुपर्छ ।

Literal English Translation


Weigh a goat hundred times, weight a person single time.

English Meaning


You should take your time on assessing a person and do it only once.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

सुनारको सय चोट, लोहारको एक चोट ।

Sunaar ko saya chot, lohaar ko ek chot.

परिमार्जित मिति:

जसले बोक्छ भारी, खान्छ मेख मारी ।

Jasle bokchha bhaari, khaanchha mekh maari.

परिमार्जित मिति:

फोकट को पाए एक मानो चुक पनी खान्छ ।

Fokat ko paaye ek maano chuk pani khaanchha.

परिमार्जित मिति:

घोडा चड्ने मान्छे लड्छ ।

Ghoda chadne maanche ladchha.

परिमार्जित मिति:

एक छाक खाने जोगी, दुई छाक खाने भोगी, तीन छाक खाने रोगी ।

Ek chhak khane jogi, dui chhak khane bhogi, tin chhak khane rogi.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: