Download Nepali Ukhan App from Play store.

कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउनु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kapaal dukheko ausadhi naito maa lagaunu.

Literal English Translation


To put the ointment for headeache on the navel.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नदुखेको कपाल डोरी लगाई लगाई किन दुखाउनु ।

Nadukheko kapaal dori lagai lagai kina dukhaunu.

परिमार्जित मिति:

अर्काको गहना लगाउनु, नाक कान दुखाउनु ।

Arka ko gahana lagaunu, naak kaan dukhaunu.

परिमार्जित मिति:

बलेको आगोमा घिउ थप्नु ।

Baleko aago maa ghiu thapnu.

परिमार्जित मिति:

मोही माग्नु,ढुंग्रो लुकाउनु ।

Mohi maagnu dhungro lukaunu.

परिमार्जित मिति:

माझीको मतो गर्दा सात गाउँ डुबे ।

Maajhi ko mato gardaa saat gaun dube.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: