Download Nepali Ukhan App from Play store.

कमिलालाई सुसुको पहिरो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kamila lai susu ko pahiro

Literal English Translation


Pee landslide for an ant.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

लक्का छोरोलाई के को धक्का !

Lakka choro lai k ko dhakaa !

परिमार्जित मिति:

अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन ।

Akabari sun lai kasi laaunu pardaina.

परिमार्जित मिति:

उसै त सासू सुन लगाएकी ।

Usai ta saasu sun lagaayeki

परिमार्जित मिति:

सम्धीको निहुँले मलाई पनि घिउले ।

Samdhi ko nihu le malai pani ghiu le.

परिमार्जित मिति:

सुनलाई खोल लाउनु पर्दैन ।

Sun lai khol launu pardaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: