Download Nepali Ukhan App from Play store.

कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kachchaa baidhya ko matraa yampurko yaatra.

Literal English Translation


Quantity of ammeter doctor is a way to Yamapuri (hell).

English Meaning


If you follow direction of someone who is not an expert in the field, you will end up in a worst position than if you had followed advice of an expert.

English Proverb


A little learning is a dangerous thing.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

युद्धको बेलामा बुद्धको पुराण काम लाग्दैन ।

Yuddha ko bela buddha ko puraan kaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

बार्‍ह छोरा तेर्‍ह नाति, बूढाको धोक्रो काँधै माथि ।

Bahra chhora tehra naati, buda ko dhokro kaadhai maathi.

परिमार्जित मिति:

बिरालोको हातमा सिद्राको नासो ।

Biralo ko haat maa sidhra ko naaso.

परिमार्जित मिति:

साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई ।

Saadhe ko judhai bachchhaa ko michai.

परिमार्जित मिति:

बाघको छालामा स्यालको रजाईं ।

Baagh ko chhaalaa maa syaal ko rajai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: