Download Nepali Ukhan App from Play store.

जुवाको धन गन्दै नगन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Juwa ko dhan gandai nagan.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

माग्नेको धन दशचोटि गन् ।

Maagne ko dhan das choti gan.

परिमार्जित मिति:

लगनको बेला हगन ।

Lagan ko bela hagan.

परिमार्जित मिति:

मन पर्ने मान्छेको दुर्गन्ध नै सुगन्ध ।

Man parne manchhe ko durgandha nai sugandha.

परिमार्जित मिति:

कसैलाई के धन्दा घरज्वाईंलाई खानको धन्दा ।

Kasai lai ke dhandaa, ghar juwai lai khaana ko dhandaa.

परिमार्जित मिति:

मूर्खको धन रहँदैन ।

Marukha ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: