Download Nepali Ukhan App from Play store.

जो चोर उसकै ठुलो स्वर ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Jo chor uskai thulo swor

Literal English Translation


Theif's voice is the loudest.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

चोरको साथी चोर ।

Chor ko sathi chor.

परिमार्जित मिति:

चोरको स्वर ठूलो, डाँकाको आँखा ठूलो ।

Chor ko swar thulo, daakaa ko aankha thulo.

परिमार्जित मिति:

सानोलाई, ऐन ठूलोलाई चैन ।

Saano lai ain thulo lai chain.

परिमार्जित मिति:

उम्केको माछो ठुलो !

Umkeko maachho thulo!

परिमार्जित मिति:

एक पटकको चोर सधैँको चोर ।

Ek patak ko chor sadhai ko chor.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: