Download Nepali Ukhan App from Play store.

जति सुम्सुम्यायो उति ठाडो ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Jati sumsumyaayo uthi thaado.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जति भाँडो उति चुबुर्को ।

Jati bhaado uti chuburko.

परिमार्जित मिति:

जाडो भयो राती अनी बुढी ताती ।

Jaado bhayo raati ani budi taati.

परिमार्जित मिति:

जति टाढा उति माया गाढा ।

Jati tada uti maya gada.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

जब भयो राती, तब बुढी ताती ।

Jaba bhayo raati, taba budhi taati.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: