Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्तो रोप्यो, तेस्तै फल्छ ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Jasto ropyo testai falchha.

अर्थ


परिणाम सामान्यतया प्रयासमा निर्भर गर्दछ ।

Literal English Translation


It grows the way you sowed it.

English Meaning


Outcome usually depends on the effort put into the thing.

English Proverb


You reap what you sow.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।

Jasto guru ustai chelaa.

परिमार्जित मिति:

कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छ ।

Kuro ra kulo jataa lagyo tyatai jaanchha.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।

Jasto aafu ustai chyapu.

परिमार्जित मिति:

तँ कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु ।

Ta kute jasto gar, ma roye jasto garchhu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: