Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jasto guru ustai chelaa.

Literal English Translation


Like teacher like apprentice.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।

Jasto aafu ustai chyapu.

परिमार्जित मिति:

जस्तो नाम उस्तै काम ।

Jasto naam ustai kaam.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

गुरू गुँढ चेला चिनी ।

Guru gud chelaa chini.

परिमार्जित मिति:

जस्तो रोप्यो, तेस्तै फल्छ ।

Jasto ropyo testai falchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: