Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्तो देश उस्तै भेष ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Jasto desh, ustai bhesh.

अर्थ


जब तपाईं अपरिचित अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईंले जान्नेहरूको नेतृत्वलाई पछ्याउनु पर्छ।

Literal English Translation


Dress like the natives of a country do.

English Meaning


Act appropriately based on the place and situation. When you are in an unfamiliar situation, you should follow the lead of those who know the ropes.

English Proverb


When in Rome, do as the Romans do.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।

Jasto guru ustai chelaa.

परिमार्जित मिति:

जस्तो नाम उस्तै काम ।

Jasto naam ustai kaam.

परिमार्जित मिति:

जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।

Jasto aafu ustai chyapu.

परिमार्जित मिति:

जस्तो रोप्यो, तेस्तै फल्छ ।

Jasto ropyo testai falchha.

परिमार्जित मिति:

जस्तालाई त्यस्तै, ढिंडोलाई निस्तै ।

Jasta lai thestai, dhindo lai nistai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: