Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jasto aafu ustai chyapu.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।

Jasto guru ustai chelaa.

परिमार्जित मिति:

जस्तो नाम उस्तै काम ।

Jasto naam ustai kaam.

परिमार्जित मिति:

जसको डम्फू उसकै ताल ।

Jasko damfu uskai taal.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

जस्तो रोप्यो, तेस्तै फल्छ ।

Jasto ropyo testai falchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: