Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्ता लाई तेस्तै पाउरोटीलाई निस्तै ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jastaa lai testai pauroti lai nistai.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तालाई त्यस्तै, ढिंडोलाई निस्तै ।

Jasta lai thestai, dhindo lai nistai.

परिमार्जित मिति:

कसैलाई लाखा, कसैलाई पाखा ।

Kasai lai kaakhaa, kasai lai paakhaa.

परिमार्जित मिति:

मुर्ति चोरलाई पशुपति न गुहेश्वरी ।

Murti chor lai Pashupati na Guhyeshwari .

परिमार्जित मिति:

अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन ।

Akabari sun lai kasi laaunu pardaina.

परिमार्जित मिति:

चोरलाई चौतारो, साधूलाई सुली ।

Chor lai chautaro, saadhu lai suli.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: