Download Nepali Ukhan App from Play store.

जस्तालाई त्यस्तै, ढिंडोलाई निस्तै ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Jasta lai thestai, dhindo lai nistai.

अर्थ


कसैलाई उसले जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै व्यवहार गर्नु । प्रायः नकारात्मक परिदृश्यमा प्रयोग गरिने उखान ।

English Meaning


To treat someone the way they treated you. Used mostly in negative scenario.

English Proverb


Tit for tat.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्ता लाई तेस्तै पाउरोटीलाई निस्तै ।

Jastaa lai testai pauroti lai nistai.

परिमार्जित मिति:

सानोलाई, ऐन ठूलोलाई चैन ।

Saano lai ain thulo lai chain.

परिमार्जित मिति:

थापा गयो नेपाल, खेत भयो सस्तै, कुलो लग्यो पहिरोले, जस्ताको तस्तै ।

Thapa gayo Nepal, Khet bhayo sastai, kulo lagyo pahiro le, jasta ko tastai.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

शिवजीलाई धतुरोले लाग्दैन ।

Shiva ji lai dhaturo le laagdaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: