Download Nepali Ukhan App from Play store.

जसको तरबार उसको घरबार ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jasko tarbaar usko gharbaar.

Literal English Translation


Whoever owns the sword, owns the house.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जसको डम्फू उसकै ताल ।

Jasko damfu uskai taal.

परिमार्जित मिति:

वाणाको घरमा सबै पुजारी ।

Baada ko ghar maa sabai pujaari.

परिमार्जित मिति:

जसको लाठी उसको भैंसी ।

Jasko lathi usko bhaisi.

परिमार्जित मिति:

बादरको पुच्छर टाई न इँजार ।

Badar ko puchhar tai na ijaar

परिमार्जित मिति:

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: