Download Nepali Ukhan App from Play store.

जसको लाठी उसको भैंसी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jasko lathi usko bhaisi.

Literal English Translation


Whoever owns the stick owns the buffalo.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जसको शक्ति, उस्को भक्ति ।

Jasko shakti, usko bhakti.

परिमार्जित मिति:

जसकी आमा भान्छे, उसको छोरो भोकै !

Jaski aama bhanchhe, usko choro bhokai !

परिमार्जित मिति:

जसको डम्फू उसकै ताल ।

Jasko damfu uskai taal.

परिमार्जित मिति:

जसको तरबार उसको घरबार ।

Jasko tarbaar usko gharbaar.

परिमार्जित मिति:

जसको सीता खानु, उसकै गीता गाउनु ।

Jasko sita khanu, uskai gita gaunu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: