Download Nepali Ukhan App from Play store.

जसको डम्फू उसकै ताल ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jasko damfu uskai taal.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो नाम उस्तै काम ।

Jasto naam ustai kaam.

परिमार्जित मिति:

जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।

Jasto aafu ustai chyapu.

परिमार्जित मिति:

जसको तरबार उसको घरबार ।

Jasko tarbaar usko gharbaar.

परिमार्जित मिति:

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।

Jasto guru ustai chelaa.

परिमार्जित मिति:

जसको लाठी उसको भैंसी ।

Jasko lathi usko bhaisi.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: