Download Nepali Ukhan App from Play store.

जसकी आमा भान्छे, उसको छोरो भोकै !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jaski aama bhanchhe, usko choro bhokai !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जसका छोरा उसका धन, जसका भैंसी उसका बन ।

Jaska chhora uska dhan, jaska bhansi uskaa ban.

परिमार्जित मिति:

अभागीको भाई सप्रन्छ, भाग्यमानीको छोरो सप्रन्छ ।

Abhaagi ko bhai sapranchha, bhaagyamaani ko chhoro sapranchha.

परिमार्जित मिति:

अर्काको भर भोकभोकै मर ।

Arkaa ko bhar bhok bhokai mar.

परिमार्जित मिति:

Ex को छोरो न भान्जो न भतिजो ।

Ex ko chhoro na bhaanjo na bhatijo.

परिमार्जित मिति:

आजको कामलाई भोलि नभन्नु ।

Aaja ko kaam lai bholi nabhannu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: