Download Nepali Ukhan App from Play store.

जहाँ गुलियो त्यहाँ बाहुन भुलियो ! !


परिमार्जित मिति:


Roman English


Jaha guliyo tyaahaa baahun bhuliyo!
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जहाँ दही, त्यहीँ बाहुनको सही ।

Jaha dahi, tyahi baahun ko sahi.

परिमार्जित मिति:

जहाँ केरा त्यहीँ ,बाहुनको डेरा ।

Jaha kera, tyahi bahun ko dera.

परिमार्जित मिति:

जाहा ईक्छा, त्यहाँ उपाए !

Jaha itchya, tyaahaa upaaye.

परिमार्जित मिति:

जहाँ कंगाल, त्यहाँ चण्डाल ।

Jaha kangaal, tyahaa chandaal.

परिमार्जित मिति:

जसो जसो बाहुन बाजे, उसै उसै स्वाहा !

Jaso jaso baahun baaje, usai usai swahaa !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: