Download Nepali Ukhan App from Play store.

जहाँ दही, त्यहीँ बाहुनको सही ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Jaha dahi, tyahi baahun ko sahi.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जहाँ केरा त्यहीँ ,बाहुनको डेरा ।

Jaha kera, tyahi bahun ko dera.

परिमार्जित मिति:

जहाँ गुलियो त्यहाँ बाहुन भुलियो ! !

Jaha guliyo tyaahaa baahun bhuliyo!

परिमार्जित मिति:

जसो जसो बाहुन बाजे, उसै उसै स्वाहा !

Jaso jaso baahun baaje, usai usai swahaa !

परिमार्जित मिति:

पुड्के बाहुनको सुड्के चन्दन ।

Pudke baahun ko sudke chandan.

परिमार्जित मिति:

हिस्स बुढीको खिस्स दाँत ।

Hissa budi ko khissa daat.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: