Download Nepali Ukhan App from Play store.

जब भयो राती, तब बुढी ताती ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Jaba bhayo raati, taba budhi taati.

अर्थ


अन्तिम समयमा आएर हतार मा काम गर्न खोज्नु ।

Literal English Translation


When it becomes night, wife becomes hot.

English Meaning


Procastinating until the last minute and then working in hurry.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जाडो भयो राती अनी बुढी ताती ।

Jaado bhayo raati ani budi taati.

परिमार्जित मिति:

बार्‍ह छोरा तेर्‍ह नाति, बूढाको मन तरुनी माथि ।

Bahra chhoraa tehra naati, buda ko man taruni mathi.

परिमार्जित मिति:

तिर्थ न ब्रत, भुडी भर्त !

Tirtha na brata, bhudi barta!

परिमार्जित मिति:

बार्‍ह छोरा तेर्‍ह नाति, बूढाको धोक्रो काँधै माथि ।

Bahra chhora tehra naati, buda ko dhokro kaadhai maathi.

परिमार्जित मिति:

बाबू भन्दा छोरो जान्ने, नाति पेटै बाट मट्याङ्ग्रा हान्ने ।

Baabu bhanda chhoro janne, naati petai baata matyangra hanne.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: