Download Nepali Ukhan App from Play store.

इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: दीपक यात्री

Roman English


Indra ko agaadi swarga ko bayaan.

Literal English Translation


To praise the heaven in front of the Indra.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो ।

Logne swasni ko jhagada paraal ko aago.

परिमार्जित मिति:

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

कसाईको अगाडी बाख्राको आँसुको के अर्थ !

Kasai ko agadi bakhra ko anshu ko k artha !

परिमार्जित मिति:

सूर्यको अगाडि बत्ती ।

Surya ko agadi batti.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: