Download Nepali Ukhan App from Play store.

इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: दीपक यात्री

Roman English


Indra ko agaadi swarga ko bayaan.

अर्थ


जान्नेको अगाडी नजान्नेले फुर्ति लगाउनु ।

उदाहरण


इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भनेझैँ डाक्टरकै अघि एउटा सामान्य व्यक्तिले रोग र उपचारको के कुरा गर्नु र?

Literal English Translation


To praise the heaven in front of the Indra.

English Meaning


Explaining concept to someone who knows it more than you.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो ।

Logne swasni ko jhagada paraal ko aago.

परिमार्जित मिति:

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

कसाईको अगाडी बाख्राको आँसुको के अर्थ !

Kasai ko agadi bakhra ko anshu ko k artha !

परिमार्जित मिति:

सूर्यको अगाडि बत्ती ।

Surya ko agadi batti.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: