Download Nepali Ukhan App from Play store.

हेरेर मर्नु भन्दा छेरेर मर्नु जाती ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Herera marnu bhanda chherera marnu jaati.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पढेर भन्दा परेर जानिन्छ ।

Padera bhanda parera janinchha.

परिमार्जित मिति:

नहुनु मामा भन्दा कानै मामा जाती ।

Nahunu bhanda kaanai maama jaati

परिमार्जित मिति:

नामर्दकि जोइ हुनुभन्दा मर्दकि कमारी हुनु जाति ।

Namarda ki joi hunu bhanda marda ki kamari hunu jati.

परिमार्जित मिति:

अघि हेर्नु चार हात, पछि हेर्नु बाह्र हात !

Aghi hernu chaar haat, pachhi hernu bahra haat !

परिमार्जित मिति:

गुरु मान्नु बुझेर, बिहे गर्नु रोजेर, पानी खानु छानेर, कुरो गर्नु जानेर !

Guru maannu bujhera, bihe garnu rojera, paani khaanu chhaanera, kuro garnu jaanera !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: