Download Nepali Ukhan App from Play store.

हराएको गाई सूर्यलाई दान ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Harayeko gai surya lai daan.

Literal English Translation


Lost cow is donation to the sun.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

सियो हराएको दमाइँ जस्तो ।

Siyo haraayeko damai jasto

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

जुवाको धन गन्दै नगन ।

Juwa ko dhan gandai nagan.

परिमार्जित मिति:

टुहुराको सहारा दैव ।

Tuhurako sahara daiba.

परिमार्जित मिति:

उसै त सासू सुन लगाएकी ।

Usai ta saasu sun lagaayeki

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: