Download Nepali Ukhan App from Play store.

हल्लिएको दाँत एकदिन फुक्लन्छ ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Halliyeko daat ek din fuklanchha ।

अर्थ


यदि कुनै चीज राम्रो अवस्थामा छैन भने, यो कुनै न कुनै दिन समाप्त भएरै छोड्छ ।

Literal English Translation


Loose teeth will fall one day.

English Meaning


If something is not in good condition or is deteriorating, it will eventually collapse or end up in a disaster.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

फोकट को पाए एक मानो चुक पनी खान्छ ।

Fokat ko paaye ek maano chuk pani khaanchha.

परिमार्जित मिति:

टुहुराको पनि दिन फर्कन्छ ।

Tuhura ko pani din farkanchha.

परिमार्जित मिति:

अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ !

Araayeko kaam ra bharaayeko maano le kati din chalchha !

परिमार्जित मिति:

घमण्डको घडा फुट्छ ।

Ghamanda ko ghadaa futchha.

परिमार्जित मिति:

नशा भनेको सुर्तीले पनि दिन्छ ।

Nashaa bhaneko surti le pani dinchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: