Download Nepali Ukhan App from Play store.

हलेदो भन्ने थाहा पाएपछि कोट्याउनु पर्दैन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Hadelo bhanne thaahaa paaye pachhi kotyaunu pardaina.

अर्थ


कुनै व्यक्ति अथवा परिस्थिति यस्तो छ भन्ने थाहा भईसके पछि त्यसको बारेमा धेरै बयान गर्नु जरुरि हुदैन ।

Literal English Translation


Once you know it's turmeric, you don't have to peel it.

English Meaning


When you know how a person or a situation is, you don't need to go into details about it.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

दुर्गंधित भन्ने थाहा पाएपछि उधिनिरहनु पर्दैन ।

Durgandhi bhanne thaahaa paayepachii udhini rahanu pardaina.

परिमार्जित मिति:

आफ्नो भाग्य आफैले बनाउनु पर्छ ।

Aafno bhaagya aafai le banaunu parchha.

परिमार्जित मिति:

सानो छउन्जेल मर्ला भन्‍ने पीर, ठूलो भएपछि मार्ला भन्‍ने पीर ।

Saano chhaunjel marlaa bhanne pir, thulo bhaye pachhi marlaa bhanne pir.

परिमार्जित मिति:

भन्नै परे पछी भित्तै पुर्यएर भन्नु ।

Bhannai pare pachhi bhittai puryaayera bhannu.

परिमार्जित मिति:

फिनी हराएको थाहा छैन गहुँको दाना गन्ने ।

Fini harayeko thaha chhaina gahu ko dana ganne.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: