Download Nepali Ukhan App from Play store.

हडबड को काम गड्बड हुन्छ !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Hadbad ko kaam gadbad hunchha !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भित्ताको पनि कान हुन्छ ।

Bhittaa ko pani kaam hunchha.

परिमार्जित मिति:

पारिको घाँस हरियो हुन्छ ।

Paari ko ghas hariyo hunchha.

परिमार्जित मिति:

घमण्डको घडा फुट्छ ।

Ghamanda ko ghadaa futchha.

परिमार्जित मिति:

राजाको काम चारैतिर बदनाम ।

Raja ko kaam charai tira badnaam.

परिमार्जित मिति:

गीत गाउनेको सुसेलीबाटै थाहा हुन्छ ।

Geet gauneko suseli baatai thaahaa hunchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: