Download Nepali Ukhan App from Play store.

गुरू गुँढ चेला चिनी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Guru gud chelaa chini.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो गुरु उस्तै चेला ।

Jasto guru ustai chelaa.

परिमार्जित मिति:

पापा पनि चिची पनि ।

Paapaa pani chini pani.

परिमार्जित मिति:

चैतमा गोरु बेचेर पाखी किन्नु ।

Chait maa goru bechera paakhi kinnu.

परिमार्जित मिति:

ठेस लाग्न भिर चाहिन्न ।

Thes lagna bhir chaninna.

परिमार्जित मिति:

चिन्‍नु न जान्‍नु घचेडी माग्नु ।

Chinnu na jannu ghachedi maagnu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: