Download Nepali Ukhan App from Play store.

घरको बाघ वनको बिरालो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Ghar ko baagh ban ko biraalo.

Literal English Translation


Tiger at home, cat in forest.

English Meaning


Someone who acts like a tiger at home or in a familiar territory but cannot act similarly outside home or in an unfamiliar territory.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

बाघको न्यास्रो लागे बिरालोको अनुहार हेर्नु ।

Baagh ko nyaasro laage biralo ko anuhaar hernu.

परिमार्जित मिति:

बाघको बाटो बाघ हिड्छ, सर्पको बाटो सर्प ।

Bagh ko baato bagh hidchha, sarpa ko baato sarpa.

परिमार्जित मिति:

बिरालोको हातमा सिद्राको नासो ।

Biralo ko haat maa sidhra ko naaso.

परिमार्जित मिति:

दुधको साक्षी बिरालो ।

Dudh ko saakshi biralo.

परिमार्जित मिति:

बाघको छालामा स्यालको रजाईं ।

Baagh ko chhaalaa maa syaal ko rajai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: