Download Nepali Ukhan App from Play store.

घमण्डको घडा फुट्छ ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Ghamanda ko ghadaa futchha.

अर्थ


घमण्ड गर्नेहरुको घमण्ड एक न एकदिन टुट्छ ।

English Meaning


The pride of the proud will be broken one day.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

डाडामा घर छ, मलाई के को डर छ ।

Dada ma ghar chha, malai k ko dar chha.

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

मूर्खको धन रहँदैन ।

Marukha ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

काग भन्दा कोईली चंख ।

Kaag bhanda koili chankha.

परिमार्जित मिति:

माछाको बल पानी सम्म ।

Machhaa ko bal paani samma.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: