Download Nepali Ukhan App from Play store.

गाँस छाड्नु तर साथ नछाड्नु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Gash chhadnu tara sath nachhadnu.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

चरेस खानु तर हरेस नखानु ।

Charesh khaanu tara haresh nakhaanu.

परिमार्जित मिति:

पर्छ टर्छ !

Parchha tarchha !

परिमार्जित मिति:

जता काफल पाक्छ, त्यता चरी नाच्छ ।

Jata kafal pakchha, tyata chari nachchha.

परिमार्जित मिति:

आफ्नो थैलोको गाँठो कस्नु, अरुलाई दोष नदिनु ।

Aafno thailo ko gaatho kasnu, aru lai dosh nadinu.

परिमार्जित मिति:

नकचरा को ओखति छैन !

Nakachara ko wokhati chhaina !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: