Download Nepali Ukhan App from Play store.

गधा भारी नपुगी उठ्दैन !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Gadhaa bhaari napugi uthdaina !

Literal English Translation


Donkey will not stand up until the load is enough.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

तातो पानीले घर डढदैन !

Taato paani le ghar dadhdaina !

परिमार्जित मिति:

गाई मारी गधा पोस्नु ।

Gai maari gadhaa posnu.

परिमार्जित मिति:

अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई ।

Artha na bartha gobinda gai.

परिमार्जित मिति:

काम न धाम पेटभरी माम ।

Kaam na dhaam pet bhari maam.

परिमार्जित मिति:

गाउँ भरिको साईनो, पानी खान पाइन ।

Gau bhari ko saino, paani khana paina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: