Download Nepali Ukhan App from Play store.

एउटा सियो चोर अर्को फाली चोर ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Euta siyo chor, arko faali chor.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

एक पटकको चोर सधैँको चोर ।

Ek patak ko chor sadhai ko chor.

परिमार्जित मिति:

आकाशको फल आँखातरी मर ।

Aakas ko fal, aankha tari mar.

परिमार्जित मिति:

ढिँडो र फाँडो एउटै हो ।

Dhido ra faado eutai ho.

परिमार्जित मिति:

सुनारको सय चोट, लोहारको एक चोट ।

Sunaar ko saya chot, lohaar ko ek chot.

परिमार्जित मिति:

चोरलाई चौतारो, साधूलाई सुली ।

Chor lai chautaro, saadhu lai suli.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: