Download Nepali Ukhan App from Play store.

एउटा भए सरासर, दुइटा भए भराभर, तिनवटा भए टाउको फोराफोर ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Euta bhaye saraasar, duita bhaye bharaabhar, tin wota bhaye tauko foraafor.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भाई भए भरोस, गाई भए गोरस !

Bhai bhaye bharos, gai bhaye goras !

परिमार्जित मिति:

नाफा भए पेशा, घाटा भए दशा ।

Nafa bhaye pesha, ghata bhaye dasha.

परिमार्जित मिति:

अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ !

Araayeko kaam ra bharaayeko maano le kati din chalchha !

परिमार्जित मिति:

सानो छउन्जेल मर्ला भन्‍ने पीर, ठूलो भएपछि मार्ला भन्‍ने पीर ।

Saano chhaunjel marlaa bhanne pir, thulo bhaye pachhi marlaa bhanne pir.

परिमार्जित मिति:

कतै दिन, कतै रात, एकातिर भोक अर्कोतिर भात ।

Katai din, katai raat, ekaatira bhok arko tira bhaat.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: