Download Nepali Ukhan App from Play store.

एक पटकको चोर सधैँको चोर ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Ek patak ko chor sadhai ko chor.

Literal English Translation


Once a thief, always a thief.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

चोरको साथी चोर ।

Chor ko sathi chor.

परिमार्जित मिति:

सुनारको सय चोट, लोहारको एक चोट ।

Sunaar ko saya chot, lohaar ko ek chot.

परिमार्जित मिति:

लक्का छोरोलाई के को धक्का !

Lakka choro lai k ko dhakaa !

परिमार्जित मिति:

एउटा सियो चोर अर्को फाली चोर ।

Euta siyo chor, arko faali chor.

परिमार्जित मिति:

घर नखाएको छोरि, परदेश नखाएको छोरो ।

Ghar nakhaayeko chhori, paradesh nakhaayeko chhoro.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: