Download Nepali Ukhan App from Play store.

दरबारमा जन्मदैमा सबैजना राजा हुदैनन् !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Durbar maa janmidaimaa sabai jana raja hudainan !

Literal English Translation


Everyone does not become a king just because they are born in a palace.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

रावण मरेर लंका खाली हुँदैन ।

Raaban marera lankaa khaali hudaina.

परिमार्जित मिति:

न धुँदा जाने, न रुँदा जाने !

Na dhudaa jaane, na rudaa jaane !

परिमार्जित मिति:

दरबारमा प्रवेश गर्दैमा साँढे राजा बन्दैन, बरु दरबार गोठ बन्छ ।

Durbar prabesh gardai maa saande raajaa bandaina, baru durbar goth banchha.

परिमार्जित मिति:

ससुरालीको धनमा नामर्दको रजाईं ।

Sasurali ko dhan maa naamarda ko rajai.

परिमार्जित मिति:

परबाट भिनाजु आए, तँ जान्छेसकी मा जाउँ !

Para baata vinaju aaye, ta jaanchhas ki ma jau !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: