Download Nepali Ukhan App from Play store.

दुइटी बुहारी, एउटा बुलाकी !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Duiti buhaari, euta buhaari !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

छोरी कुटी बुहारी तह लाउनु ।

Chhori kuti buhaari taha laaunu.

परिमार्जित मिति:

उसै त बूहारी मरिच खाएकी ।

Usai ta buhari marich khaayeki.

परिमार्जित मिति:

कुन्ता कि बुहरी भ्टमास खाकि ।

Kunta ki buhari bhatmaas khaaki.

परिमार्जित मिति:

वारि खाल्डो, पारि भीर ।

Wari khaaldo, paari bhir.

परिमार्जित मिति:

गधा भारी नपुगी उठ्दैन !

Gadhaa bhaari napugi uthdaina !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: