Download Nepali Ukhan App from Play store.

दुधको साक्षी बिरालो ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: Lok Rana

Roman English


Dudh ko saakshi biralo.

अर्थ


लोभीलाई धनको रक्षा गर्न दिनु ।
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमीको उकालो ।

Mareko biralo kaakhi chyapi Thimi ko ukaalo.

परिमार्जित मिति:

बिरालोको हातमा सिद्राको नासो ।

Biralo ko haat maa sidhra ko naaso.

परिमार्जित मिति:

कालो अक्षर भैँसी बराबर ।

Kaalo akshar bhaisi barabar.

परिमार्जित मिति:

स्वास्नीको आगाडी किम जोङ्ग पनी बिरालो ।

Swasni ko agaadi Kim Jong pani biraalo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: