Download Nepali Ukhan App from Play store.

दुधको साक्षी बिरालो ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: Lok Rana

Roman English


Dudh ko saakshi biralo.

अर्थ


लोभीलाई धनको रक्षा गर्न दिनु ।
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

स्वास्नीको आगाडी किम जोङ्ग पनी बिरालो ।

Swasni ko agaadi Kim Jong pani biraalo.

परिमार्जित मिति:

चण्डाललाई रुद्राक्षको माला !

Chhandaal lai rudrakshya ko maalaa.

परिमार्जित मिति:

बाध दुब्लाएर बिरालो हुदैन ।

Baag dublaayera biralo hudaina.

परिमार्जित मिति:

उधारो प्रेम को कैची हो ।

Udhaaro prem ko kaichi ho.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: