Download Nepali Ukhan App from Play store.

दिउ आफु नाङ्गो, नदिउ इष्ट बाङ्गो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Diu aafu nango, nadiu ista bango.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

दिउँ आफू रित्तो, नदिउँ इष्टको मुख बाङ्गो ।

Diu aafu ritto, nadiu ista ko mukh baango.

परिमार्जित मिति:

दिउँ आफू नाङ्‍गो नदिउँ माग्नेको मुख बाङ्‍गो ।

Diu aafu naango nadiu maagne ko mukh baango.

परिमार्जित मिति:

उपाध्यायले तोङ्बा खायो, नाली नै रङ्यायो ।

Upadhaya le tongba khaayo, naali nai rangyaayo.

परिमार्जित मिति:

आफुले खान नपाएको अंगुर अमिलो ।

Aafule khaana napaayeko angur amilo.

परिमार्जित मिति:

आफू ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो ।

Afu taakchhu mudo, bancharo takchha ghundo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: