Download Nepali Ukhan App from Play store.

धोबीलाई हतार हुँदैमा घाम लाग्दैन ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Dhobi lai hataar hudai maa ghaam laagdaina.

अर्थ


हरेक कुराको आफ्नै समय हुन्छ र आफ्नै गतिमा चल्छन् ।

Literal English Translation


Sun is not going to rise just because washerman (dhobi) is in a hurry.

English Meaning


Everything happens in its own time, at its own pace.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

धोबीलाई हतार भयो भन्दैमा रातिमा घाम लाग्दैन ।

Dhobi lai hataar bhayo bhandai maa raati maa ghaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

भैंसीलाई सिङ भारी हुँदैन ।

Bhaisi lai singh bhaari hudaina.

परिमार्जित मिति:

लानेलाई भन्दा जानेलाई हतार !

Laane lai bhandaa jaane lai hataar

परिमार्जित मिति:

कसैलाई के धन्दा घरज्वाईंलाई खानको धन्दा ।

Kasai lai ke dhandaa, ghar juwai lai khaana ko dhandaa.

परिमार्जित मिति:

माग्ने लाई छान्ने अधिकार हुँदैन ।

Maagne lai chhanne adhikaar hudaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: