Download Nepali Ukhan App from Play store.

ढिँडो र फाँडो एउटै हो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Dhido ra faado eutai ho.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

वचन फेर्नु र बाबु फेर्नु उस्तै हो ।

Bachan fernu ra baabu fernu eutai ho.

परिमार्जित मिति:

उधारो प्रेम को कैची हो ।

Udhaaro prem ko kaichi ho.

परिमार्जित मिति:

ढिलै होस् तर छोरो होस् ।

Dhilai hos tara choro hos.

परिमार्जित मिति:

एउटा सियो चोर अर्को फाली चोर ।

Euta siyo chor, arko faali chor.

परिमार्जित मिति:

एकता नै बल हो ।

Ekataa nai bal ho.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: