Download Nepali Ukhan App from Play store.

धन परेको भन्दा मन परेको राम्रो !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Dhan pareko bhanda man pareko ramro !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

दशा लागेको बेला नभरेको बन्दुक पनि पड्कन्छ ।

Dasa laageko bela nabhareko banduk pani padkanchha.

परिमार्जित मिति:

आखाँले देखेको बिज्ञान भन्दा मनले बुझेको भगवान प्यारो ।

Ankha le dekheko bigyan bhanda man le dekheko bhagwan pyaro.

परिमार्जित मिति:

अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ !

Araayeko kaam ra bharaayeko maano le kati din chalchha !

परिमार्जित मिति:

राजाको धन जान्छ, भँडारेको पेट पोल्छ ।

Raaja ko dhan jaanchha, badaareko pet polchha.

परिमार्जित मिति:

पढेर भन्दा परेर जानिन्छ ।

Padera bhanda parera janinchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: