Download Nepali Ukhan App from Play store.

धनको पखेटा हुन्छ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Dhan ko pakheta hunchha.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भित्ताको पनि कान हुन्छ ।

Bhittaa ko pani kaam hunchha.

परिमार्जित मिति:

टुहुराको पनि दिन फर्कन्छ ।

Tuhura ko pani din farkanchha.

परिमार्जित मिति:

मूर्ख तीन पटक हाँस्छ।

Murkha teen patak haaschha.

परिमार्जित मिति:

बाहुनको चित्त माखाको पित्त ।

Bahun ko chitta makha ko pitta.

परिमार्जित मिति:

धेरै खायो भने चीनी पनि तितो हुन्छ ।

Dherai khayo bhane chini pani tito hunchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: