Download Nepali Ukhan App from Play store.

धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुतो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Dhaan khaane musha, chot paune bhyaguto.

अर्थ


गल्ती गर्ने एउटा, सजाय पाउने अर्को ।

Literal English Translation


Frog gets hurt when it was mouse that ate the rice.

English Meaning


Once gets punished for the crime of another.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

खाने पिउने रामे, चोट पाउने चामे ।

Khaane piune Raame, chot paaune Chaame.

परिमार्जित मिति:

गु खानेले गु खाए पनि मुत्नेले नचुटे।

Gu khaane le gu khaaye pani mutne le nachute.

परिमार्जित मिति:

लानेको निधो छैन, जानेको तर्खर ।

Laane ko nidho chhaina, jaane ko tarkhar.

परिमार्जित मिति:

माछो माछो भ्यागुतो ।

Maacho maacho bhyaaguto.

परिमार्जित मिति:

धेरै खायो भने चीनी पनि तितो हुन्छ ।

Dherai khayo bhane chini pani tito hunchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: