Download Nepali Ukhan App from Play store.

देश गुनाको भेष, कपाल गुनाको केश ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Desh guna ko bhesh, kapaal guna ko kesh.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

टाढाको देउता, करेसाको भुत !

Tada ko deuta, karesa ko bhut !

परिमार्जित मिति:

सर्पको विष, मान्छेको ईख ।

Sarpa ko bish, manchhe ko ikh.

परिमार्जित मिति:

आकाश को राहु, पातलको केतु, एक पटक नपरी कसरी चेतु ?

Akash ko rahu, paataal ko ketu, ek patak napari kasari chetu?

परिमार्जित मिति:

सिमीका झालमा काउसाको कोसो ।

Simi ka jhaal maa kausa ko kosho.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: