Download Nepali Ukhan App from Play store.

चोरको हजार दाउ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Chor ko hajar dau.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

चितुवाको हजार गोठ !

Chituwa ko hajar goth !

परिमार्जित मिति:

बादरको पुच्छर टाई न इँजार

Badar ko puchhar tai na ijaar

परिमार्जित मिति:

नजाने शहरको GPS नलगाउनु ।

Najaane sahar ko GPS nalagaunu.

परिमार्जित मिति:

चोरको स्वर ठूलो, डाँकाको आँखा ठूलो ।

Chor ko swar thulo, daakaa ko aankha thulo.

परिमार्जित मिति:

भाउजुको देवर तन्नेरी !

Bhauju ko dewar tannari!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: