Download Nepali Ukhan App from Play store.

चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Chichi ko pani lobh, papa ko pani lobh.

Literal English Translation


Having greed of Chichi (meat) as well as papa (bread).

English Meaning


To expect more than one deserves.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पापा पनि चिची पनि ।

Paapaa pani chini pani.

परिमार्जित मिति:

सर्प पनि मरोस्, लट्‍ठी पनि नभाँचियोस् ।

Sarpa pani maros, latthi pani nabhaachiyos.

परिमार्जित मिति:

मौकामा कोढीको पनि पाउ मोल्नु पर्छ ।

Mauka ma kodhi ko pani pau molnu parchha.

परिमार्जित मिति:

अर्तीको कुरा घर्तीको पनि लिनुपर्छ ।

Arti ko kura gharti ko pani linuparchha.

परिमार्जित मिति:

तैं रानी मै रानी, को भर्ला कुवाको पानी ?

Tai raani mai raani, ko bharlaa kuwa ko paani.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: