Download Nepali Ukhan App from Play store.

बिग्रेको घरको भत्केको चाला ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bigreko ghar ko bhatkeko chaalaa.

Literal English Translation


Broken state of ruined house.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

घर नभएको छोरो र सुत्केरी नभएको बुहारी ।

Ghar nabhayeko chhoro ra sutkeri nabhayeko buhaari.

परिमार्जित मिति:

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ !

Araayeko kaam ra bharaayeko maano le kati din chalchha !

परिमार्जित मिति:

राँडीको घरमा पोईको के खाँचो ।

Raadi ko ghar maa poi ko ke khacho.

परिमार्जित मिति:

मागेको गोरु, चोरेको हलो, जोत्न थालेको बारिमै ढलो ।

Maageko goru, choreko halo, jotna thaaleko baarimai dhalo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: