Download Nepali Ukhan App from Play store.

भ्यागुताको धार्नी कहिल्यै पुग्दैन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bhyaguta ko dharni kahilei pugdaina.

Literal English Translation


You cannot get a dharni of bhyaguta ever.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भाग्यमानीको भूतै कमारो ।

Bhagyamaani ko bhutai kamaaro.

परिमार्जित मिति:

अन्यायको धन, कहिल्यै मेरो नभन !

Anyaaye ko dhan, kahilei mero nabhan.

परिमार्जित मिति:

शिवजीलाई धतुरोले लाग्दैन ।

Shiva ji lai dhaturo le laagdaina.

परिमार्जित मिति:

मूर्खको धन रहँदैन ।

Marukha ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

तातो पानीले घर डढदैन !

Taato paani le ghar dadhdaina !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: